Tjenester

Offentlig rett

 • Strafferett
 • Barnevern
 • Forvaltningsrett
 • Ekspropriasjon/skjønn
 • Tvangsfullbyrdelse

Privat rett

 • Erstatningsrett
 • Forsikringsrett
 • Arverett/Skifte
 • Barnerett
 • Arbeidsrett
 • Samboerforhold
 • Kjøpsrett
 • Yrkeskader

Fast eiendom

 • Tvister kjøp/salg av fast eiendom
 • Nabotvister
 • Rettigheter i fast eiendom
 • Byggesaker
 • Husleiesaker
 • Eierseksjoner
 • Bygge- og enterpriserett
 • Sameie
 • Landbruk
 • Boligbyggelag
 • Bestyrelse av fast eiendom
 • Eiendomssalg
 • Jordskifte/grensegang
 • Vegrett/vegtrafikk
 • Plan- og trygningsrett

Forretningsjus

 • Selskapsrett
 • Firmaetablering
 • Fusjon og fisjon
 • Styreverv
 • Forhandlinger
 • Kontraktsrett