Stein Erik Ottesen

seo@saverud.com

Tidligere bakgrunn:


  • Politiskolen
  • Politi-inspektør
  • Egen advokatpraksis fra 2002
Arbeidsområde:


  • Arv, skifte og familierett
  • Erstatningsrett
  • Kontraktsrett
  • Strafferett
  • Utlendingsrett
  • Prosedyre