Gisle Didriksen

gd@saverud.com

Tidligere bakgrunn:


  • Konsulent Fylkesskattekontor
  • Politiadjutant
  • Dommerfullmektig
  • Advokatpraksis siden 1985
Arbeidsområde:


  • Strafferett,
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Erstatningsrett
  • Kontraktsrett
  • Arv, skifte og familierett
  • Prosedyre