Egil Jordan

ej@saverud.com

Tidligere bakgrunn:


 • Politiskolen
 • Politiinspektør
 • Dommerfullmektig l997-98
 • Egen advokatpraksis fra 1998
Arbeidsområde:


 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Barnevernrett
 • Arv, skifte og familierett
 • Erstatningsrett
 • Kontraktsrett
 • Strafferett
 • Utlendingsrett
 • Prosedyr